Zbiorniki akumulacyjne

Zbiornik Akumulacyjny.pl

Zbiornik akumulacyjny, inaczej mówiąc zbiornik buforowy ma za zadanie magazynować energię cieplną powstałą z kotła, kolektora słonecznego, pompy ciepła, grzałki elektrycznej, kotła elektrodowego – ponieważ ogrzewanie jest najtańsze, wtedy gdy urządzenie grzewcze pracuje w mocy nominalnej, kiedy jest najbardziej efektywne i najmniej uciążliwe dla środowiska.

Zbiornik przedłuża żywotność urządzenia grzewczego dzięki temu, że zapobiega ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia. Mniejsza ilość startów urządzenia grzewczego, zmniejsza emisję zanieczyszczeń i czyni urządzenie bardziej ekologicznym a przede wszystkim zaoszczędza ilość spalanego paliwa nawet do 60%.
Zbiornik ma zastosowanie również jako sprzęgło hydrauliczne w przypadku połączenia dwóch lub więcej urządzeń grzewczych.

Zbiornik bez wężownic

Seria EPS

Zbiornik bufor akumulacyjny bez wężownic
Zbiornik 1 wężownica

Seria EPSR

Zbiornik bufor akumulacyjny z wężownicą solarną
Zbiornik 2 wężownice

Seria EPSRR

Zbiornik bufor akumulacyjny z dwoma wężownicami
Zbiornik wężownica C.W.U.

Seria FK, EHK

Zbiornik bufor akumulacyjny z wężownicą CWU
Zbiornik 1 wężownica i C.W.U.

Seria FKS, EHKS

Zbiornik bufor akumulacyjny z wężownicą CWU i solarną
Zbiornik 2 wężownice i C.W.U.

Seria FKSS, EHKSS

Zbiornik bufor akumulacyjny z wężownicą CWU i dwoma wężownicami

Zbiornik 1 wężownica nierdzewna i C.W.U. do pompy ciepła

Seria FKK

Zbiornik bufor akumulacyjny do pompy ciepła
error: