Zbiorniki akumulacyjne Atmo-Pol

Zbiornik Akumulacyjny.pl

Zbiornik akumulacyjny, inaczej mówiąc zbiornik buforowy ma za zadanie magazynować energię cieplną powstałą z kotła, kolektora słonecznego, pompy ciepła, grzałki elektrycznej, kotła elektrodowego – ponieważ ogrzewanie jest najtańsze, wtedy gdy urządzenie grzewcze pracuje w mocy nominalnej, kiedy jest najbardziej efektywne i najmniej uciążliwe dla środowiska.

Zbiornik przedłuża żywotność urządzenia grzewczego dzięki temu, że zapobiega ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia. Mniejsza ilość startów urządzenia grzewczego, zmniejsza emisję zanieczyszczeń i czyni urządzenie bardziej ekologicznym a przede wszystkim zaoszczędza ilość spalanego paliwa nawet do 60%.
Zbiornik ma zastosowanie również jako sprzęgło hydrauliczne w przypadku połączenia dwóch lub więcej urządzeń grzewczych.

Zbiornik bez wężownic

Seria A, AZ

Zbiornik 1 wężownica

Seria AR, AZR

Zbiornik 2 wężownice

Seria ARR, AZRR

Zbiornik wężownica C.W.U.

Seria AC, AH, AFH

Zbiornik 1 wężownica i C.W.U.

Seria ACR, AHR, AFHR

Zbiornik 2 wężownice i C.W.U.

Seria ACRR, AHRR, AFHRR